Jesteś Liczniki gościem


Bohdan Rudawiec (syn poetki), sammler@wp.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Przedruk, kopiowanie, publikowanie i użytek w celach komercyjnych wymaga wymaga zgody syna autorki.
Dozwolone jest wykorzystywanie twórczości do celów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.